Ortho Supplies is uw betrouwbare partner en leverancier van hoogwaardige kwaliteitsproducten op het gebied van orthodontische materialen. In nauwe samenwerking met Ortho Company Lab kunnen wij veel op maat leveren en begeleiden.

U kunt uw patiënten vanaf nu dus nóg meer zorg, nóg meer kennis en nóg meer kwaliteit leveren. Tenslotte heeft Ortho Supplies, samen met Ortho Company Lab, één gezamenlijk doel: optimale patiëntenzorg en tevreden patiënten.

 

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 08.00 - 16.30
vrijdag                              08.00 - 12.00
telefoonnummer               +31 (0) 74 - 792 00 98 

 

Wij zijn gesloten op:

9 en 10 mei 2024 
20 mei 2024        
23 december 2024 t/m 1 januari 2024

 

 

 

 

 

 

 

Ortho Supplies is de officiële partner van Ortho Organizers in Nederland.  

 

 

Klik hier voor het programma en uw aanmelding SWIP 2024!

 

Een vijfdelige basiscursus met 12 KRT-punten per onderdeel. Onder leiding van drs. Nico van der Werff en drs. Jan Cleyndert en bedoeld voor tandartsen en assistenten die met orthodontie willen beginnen in de algemene praktijk. De deelnemers worden opgeleid in diagnostiek en behandelplanning, omgang met apparatuur en materiaal, werken met Straight Wire 022-slot systeem en zelf-ligerende systemen.